Müslüman Çocuğun Edebi


Açıklama: Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun yolu İslâmın emrettiği hayat tarzını yaşamak ile mümkün olabilecektir.
Kategori: ÇOCUK EĞİTİMİ
Eklenme Tarihi: 27 Şubat 2014
Geçerli Tarih: 21 Mart 2018, 17:26
Site: SÜMEYYE DİYARI
URL: http://www.sumeyyediyari.com/haber_detay.asp?haberID=594


      İslâm;  doğumdan  ölüme  kadar hayatın ne şekilde  yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir  yapıya  kavuşturulacağını  tespit  etmiştir. Madden ve mânen sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile  ve  sağlıklı bir  toplumun  yolu  İslâmın emrettiği  hayat tarzını  yaşamak ile mümkün olabilecektir.

KAYNAK: www.sumeyyediyari.com
Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ | www.facebook.com/KerimMelles