Örtü Ve Çarşaf


Açıklama: Geçlerle Mektuplaşmalarım - Örtü ve Çarşaf
Kategori: Gençlerle Mektuplaşmalarım
Eklenme Tarihi: 12 Ağustos 2012
Geçerli Tarih: 20 Şubat 2018, 22:35
Site: SÜMEYYE DİYARI
URL: http://www.sumeyyediyari.com/haber_detay.asp?haberID=403


     Değerli İslam Davetçisi!

     Nasılsınız, kardeş Mısır'daki Müslüman kardeş ve bacılar nasıllar? İyi olmanızı dilerim. Değerli nasihatlerinizle İslam'a ve Müslümanlara olan hizmetinizin devamı için Allah'dan ömrünüzü uzatmasını dilerim. Bize nasihat edenlere ve İslam yoluna uymada yardımcı olacak insanlara ne kadar çok ihtiyacımız var.

     Size bir sorum var. Biliyoruz ki, örtüyü, Allah sayısız yararları sebebiyle bütün Mü'minlere farz kılmıştır. ; "Ey Nebi eşlerine, kızlarına ve bütün Mü'min kadınlara söyle, üzerlerine örtülerini salıversinler..."

     Bu günlerde yere kadar uzanan ve bütün bedeni kapsayan uzun bir giysiden ibaret olan üst giysisi giyen kadınları görüyoruz. Gerçek örtü de budur deniliyor. Görüşünüz nedir? Mektubuma cevap vermenizi rica ediyorum. Sevabınız da Allah'a aittir..

 

     Sevgili Kızım ;
 
     Benim ve Mısırlıların halinden sorduğun için teşekkür ederim. Allah'a hamd olsun biz iyiyiz, rahatız. Hala İslamı, bedenlerimizin her zerresiyle, kalplerimizin ve ruhlarımızın her atışıyla müdafaa ediyoruz. Soruna gelince...
 
     Diyorum ki, sevgili kızım: Mükellef (sorumlu) olma yaşına ulaşmış - hayız görme yaşı - her kızın, eli ve yüzü dışında bütün bedenini örtmesi vaciptir. Örtünün şartları (sınırları) bellidir; Beden hatlarını belli etmeyecek derecede geniş olması, bedeni gösterecek derecede şeffaf (ince) olmaması, el yüz dışında bütün bedeni kaplaması. Bu şartlar hangi elbisede tahakkuk ederse, işte o şer'i bir giysidir. İslam şeriatı belli bir renk belirlememiştir. Ancak dikkatleri çekecek renkleri mekruh kılmıştır, onun dışındaki renklerde ise hiçbir beis yoktur. Giyiniş konusunda çok aşırı olmak ise şart değildir...
 
     Yüzü örtmek ise, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hanımlarına has olup, bu ümmetin hanımları bununla farz derecesinde sorumlu değildirler.(Reddul Muhtar sahibi Hanefi ulemasının büyük alimlerinden İbn Abidin şöyle der : "Özellikle fitne ve fesadın arttığı ahir zamanda kadınların yüzlerini örtmeleri gereklidir.") Giyen kişi, başkasını zorlamaz. Ezher'in yüz örtüsü (nikab) fetvasında söylediği gib : "Nikab, farz da değildir, karşı çıkılacak şey de değildir." Ben de bu görüşteyim. (Farz da kılınmamıştır, karşı da çıkılmamıştır.)
 
Kaynak: Gençlerle Mektuplaşmalarım - Zeynep Gazali, İstişare Yay. 
Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ | www.sumeyyediyari.com